Bli medlem i Parat Media
Bli medlem i Parat Media

Bli medlem i Parat Media

Parat er en arbeidstakerorganisasjon uavhengig av politiske partier, tilsluttet YS - og med over 41 000 medlemmer. Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

Parat Media er en bransje- og arbeidstakerorganisasjon for ansatte i mediebransjen. Våre medlemmer jobber med salg/marked, IT, administrasjon, content marketing, utvikling, medieanalyse, distribusjon, produksjon og forleggeri. Vår viktigste oppgave er å sørge for at dine rettigheter som arbeidstaker ivaretas av lokale tillitsvalgte, forbund, advokater og forhandlere.

Bli medlem i dag

Medlemsfordeler

Juridisk bistand og forhandling

Juridisk bistand og forhandling

Våre advokater og forhandlere har spesialkompetanse på lov og avtaleverk som gjelder for ansatte i din bransje. Vi står klar for å hjelpe deg.

Les mer
Stipend og videreutdanning

Stipend og videreutdanning

Få inntil kr 20 000 årlig for godkjente studier på videregående, fagskole, høyskole og universitet.

Les mer
Bank og forsikring

Bank og forsikring

Gunstige betingelser på lån og innskudd. Med de rette forsikringene er du litt bedre forberedt på det som måtte komme. Vi gir deg opp til 20 % rabatt på en rekke forsikringer hos Gjensidige.

Les mer
-20%

Esso

Vi gir deg 52 øre rabatt per liter drivstoff og 20 % rabatt på bilvask.

-12%

Thon Hotels

Hos Thon Hotels får du 12 % rabatt på weekendpris.

-25%

Avis

Vi gir deg 25 % rabatt på bilutleie hos Avis. Avtalen omfatter alt fra personbiler til vare-/lastebiler, og minibusser.

Tilbud

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi gir alle Parat-medlemmer tilbudet "Markedskraft lavpris YS".

-10%

Color Line

Som Parat-medlem kan du reise med Color Line og få 10 % rabatt på alle båtreiser.

-20%

Choice Hotels

Vi gir deg 20 % rabatt på alle Choice Hotels i Norge, Norden og Baltikum.

-150 kr

Scandic Hotels

Som medlem får du 150,- i rabatt på weekendpris hos alle Scandic Hotels.

-10%

DFDS Seaways

Du får 10 % rabatt på alle reiser med DFDS Seaways. 

Hva koster det?

Kontingenten er 1,4 % av brutto lønn, maksimalt 609,- kroner pr måned. Du betaler ikke kontingent av overtidsarbeid.

 • Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent

Hvert år kan du trekke fra kr 5800,- i skattetrekk.

 

 

Parat hjelper deg med

parat_mobil_1080x1920_150
parat_mobil_arbeidsvilkaar_1080x1920_150ppi
1parat_mobil_kompetanseheving_1080x1920_150ppi
1parat_mobil_loenn_1080x1920_150ppi
parat_desktop_600x200px_afp
2parat_desktop_600x200px_arbvilkaar_heading
1parat_desktop_600x200px_kompetanse_heading
2parat_desktop_600x200px_loenn_heading
Liz Ovesen
Liz Ovesen
Leder i Parat Media
«Mediebransjen er i stor endring, noe som også påvirker medlemmene i Parat Media. Derfor er det viktig at vi til enhver tid sørger for at våre medlemmers interesser blir ivaretatt. Grunnleggende goder er viktig for folk, og der er vi i Parat Media hele tiden på banen.»

Vi forbereder deg på morgendagens arbeidsliv

Parat Media skal være en arena for utveksling av erfaringer, råd og innspill mellom medlemmer og tillitsvalgte fra ulike mediebedrifter og selskap.

Vi har i dag medlemmer og klubber i alle de største mediekonsernene, og vi har jevnlige samtaler og møter med beslutningstakerne i hvert enkelt selskap og konsernledelse.

Parat Media påvirker lønns- og arbeidsforhold i bedriftene til alle våre medlemmer, gjennom lokale og sentrale lønnsforhandlinger. Vi er til stede og drøfter kriterier ved både omorganisering og nedbemanninger i bedrifter. Gjennom vår tariffavtale sørger vi for å gi våre medlemmer rettigheter når det gjelder medbestemmelse, lønn, provisjon, arbeidstid og fridager. 

Endringer i mediebransjen skjer raskt, og det er derfor avgjørende for enkeltmedlemmer og klubber at våre advokater og forhandlere gir hurtig og profesjonell bistand, uten byråkratiske hindringer.

Parat Media er en underorganisasjon i Parat, og vi er partipolitisk uavhengig. Rundt 41 000 personer er i dag medlem i Parat, og sammen er vi rustet til å imøtekomme morgendagens utfordringer.
 

Du får tilgang til

Du får tilgang til

 • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
 • de beste advokatene med spesialkompetanse på lov- og avtaleverk
 • markedets beste forsikrings- og låneavtaler
 • privatrettslig rådgivning (juridisk rådgivning om f.eks. arv, testamente, samboerkontrakt o.l.)
 • bistand i kollektive lønns- og avtaleforhold
 • bistand i ditt individuelle arbeidsforhold
Vi jobber for

Vi jobber for

 • å hjelpe våre medlemmer med å utvikle sin kompetanse, slik at de er klar for morgendagens arbeidsmarked
 • at våre medlemmers kompetanse skal styrkes, utvikles og deles
 • å ivareta våre medlemmers interesser på nye måter
 • å gi våre medlemmer et faglig nettverk og en møteplass for gode diskusjoner og lærdom
 • å være en lærende organisasjon som er rustet til å møte de utfordringene våre medlemmer står overfor

Bli medlem

(error)

(error)
(+47)

(error)

(error)

Meld deg inn før 31. mars og få:
 • 3 mnd gratis medlemskap

Meld deg inn i dag og få

 • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris