Bli medlem i dag
Bli medlem i dag

Bli medlem i dag

Norges Politilederlag er en del av Parat. Parat er en arbeidstakerorganisasjon uavhengig av politiske partier, tilsluttet YS - og med over 41 000 medlemmer. Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

Vi er den eneste arbeidstakerorganisasjonen kun for ledere i politi- og lensmannsetaten. 

Bli medlem i dag

Medlemsfordeler

Stipend og videreutdanning

Stipend og videreutdanning

Få inntil kr 20 000 årlig for godkjente studier på videregående, fagskole, høyskole og universitet.

Les mer
Juridisk bistand og forhandling

Juridisk bistand og forhandling

Våre advokater og forhandlere har spesialkompetanse på lov og avtaleverk som gjelder for ansatte i staten. Vi står klar for å hjelpe deg.

Les mer
Bank og forsikring 

Bank og forsikring 

Gunstige betingelser på lån og innskudd. Med de rette forsikringene er du litt bedre forberedt på det som måtte komme. Vi gir deg opp til 20 % rabatt på en rekke forsikringer hos Gjensidige.

Les mer

Rabattavtaler

-20%

Esso

Vi gir deg 52 øre rabatt per liter drivstoff og 20 % rabatt på bilvask.

-12%

Thon Hotels

Hos Thon Hotels får du 12 % rabatt på weekendpris.

-25%

Avis

Vi gir deg 25 % rabatt på bilutleie hos Avis. Avtalen omfatter alt fra personbiler til vare-/lastebiler, og minibusser.

Tilbud

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi gir alle Parat-medlemmer tilbudet "Markedskraft lavpris YS".

-10%

Color Line

Som Parat-medlem kan du reise med Color Line og få 10 % rabatt på alle båtreiser.

-20%

Choice Hotels

Vi gir deg 20 % rabatt på alle Choice Hotels i Norge, Norden og Baltikum.

-150 kr

Scandic Hotels

Som medlem får du 150,- i rabatt på weekendpris hos alle Scandic Hotels.

-10%

DFDS Seaways

Du får 10 % rabatt på alle reiser med DFDS Seaways. 

Hva koster det?

Kontingenten for et medlemskap er 1,15 prosent av brutto lønn. Du betaler ikke kontingent av overtidsarbeid.

I tillegg til dette kommer 300,- kr per måned for obligatoriske forsikringer og 100,- kr i lokalkontingent.

Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent.

Hvert år kan du trekke fra kr 5800,- i skattetrekk.

Attraktiv medlemsforsikring

Forsikringen innebærer kollektive ulykkes-, dødsfall- og kritisk sykdom forsikringer ut det kalenderåret de fyller 67 år.

Forsikringene er i Gjensidige og består i følgende: 

 •  Livsforsikring på 10 G med nedtrapping 0,25 G fra 51 – 60 år. Deretter 5 G inntil 67 år.
 • Ulykkesforsikring med kr 100 000,- ved død og kr 500 000,- ved invaliditet.
 •  Alvorlig sykdomsforsikring. Den dekker en engangsutbetaling ved definerte diagnoser og behandlinger. Forsikringssummen er kr. 100 000,-.

Utnytt ditt medlemskap - spar penger

Hvert år kan du trekke fra kr 3850,- på skatten. Dette utgjør ca. 90 kroner i måneden. Dersom du bruker våre medlemsfordeler aktivt, vil du fort spare inn den månedlige kontingenten. En halv prosent bedre rente på et lån på 2 millioner kroner, utgjør 10 000,- kroner i året. Da har du spart inn mer enn kontingenten. Har du 3 forsikringer i Gjensidige oppnår du opp til 20 % rabatt. Her er noen eksempler:

 

Bilforsikring kr 5000,- (16%)

= kr 800,- i rabatt

Reiseforsikring kr 1500,- (16%)

= kr 240,- i rabatt

Husforsikring kr 5000,- (20%)

= kr 1000,- i rabatt​

 

 

Total årlig rabatt kr 2040,-

Parat hjelper deg med

1parat_mobil_kompetanseheving_1080x1920_150ppi
1parat_mobil_loenn_1080x1920_150ppi
parat_mobil_arbeidsvilkaar_1080x1920_150ppi
1parat_desktop_600x200px_kompetanse_heading
2parat_desktop_600x200px_loenn_heading
2parat_desktop_600x200px_arbvilkaar_heading

NPL jobber for utvikling av lederkompetanse i politiet

Parat og NPL er partipolitisk uavhengig. Vi jobber for at din arbeidsplass skal være trygg for deg, og at du skal få de avtaler og goder som du har krav på.

NPL organiserer ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten. Sammen med Parat politiet er vi ca. 900 medlemmer i politiet, med lokallag i alle politidistrikter og i de fleste særorgan/enheter. 

Vi tilbyr deg trygghet i arbeidsforholdet. Samtidig utgjør vi et spennende ledernettverk på tvers av politidistrikter, særorgan og statlige sektorer. 

Bli med i en arbeidstakerorganisasjon som gir deg trygghet i lederjobben.

Frank Gran
Frank Gran
Leder, Norges Politilederlag
«I NPL er vi opptatt av at lokale ledere må sikres handlingsrom til å ta eierskap til samfunnsoppdraget.»
Ansvarlig, åpen og fremtidsrettet

Ansvarlig, åpen og fremtidsrettet

 • NPL jobber for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for ledere på alle nivå og fagområder.
 • NPL gir deg god støtte og et sikkerhetsnett i lederrollen.
 • NPL jobber for utvikling av lederkompetanse i politiet og sammen med Parat utgjør vi et spennende ledernettverk på tvers av sektorer.
 • NPL har lokallag og medlemmer i hele landet.
Du får tilgang til

Du får tilgang til

 • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
 • de beste advokatene med spesialkompetanse på statlig lov- og avtaleverk 
 • markedets beste forsikrings- og låneavtaler
 • privatrettslig rådgivning (juridisk rådgivning om f.eks. arv, testamente, samboerkontrakt o.l.)
 • bistand i kollektive lønns- og avtaleforhold
 • bistand i ditt individuelle arbeidsforhold

Bli medlem

(error)

(error)
(+47)

(error)

(error)

Meld deg inn før 31. desember og få:
 • 3 mnd gratis medlemskap

Meld deg inn i dag og få

 • 12 mnd innboforsikring fra Gjensidige til halv pris