Bli medlem i Parat

Bli medlem i Parat

Parat er en arbeidstakerorganisasjon uavhengig av politiske partier, tilsluttet YS - og med over 41 000 medlemmer. Vi hjelper deg å få en enda bedre arbeidshverdag.

Vi organiserer ansatte innenfor de fleste yrker, etater og bransjer i staten. Dette betyr at du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje.

Bli medlem i dag

Medlemsfordeler

Stipend og videreutdanning

Stipend og videreutdanning

Få inntil kr 20 000 årlig for godkjente studier på videregående, fagskole, høyskole og universitet.

Les mer
Juridisk bistand og forhandling

Juridisk bistand og forhandling

Våre advokater og forhandlere har spesialkompetanse på lov og avtaleverk som gjelder for ansatte i staten. Vi står klar for å hjelpe deg.

Les mer
Bank og forsikring 

Bank og forsikring 

Gunstige betingelser på lån og innskudd. Med de rette forsikringene er du litt bedre forberedt på det som måtte komme. Vi gir deg opp til 20 % rabatt på en rekke forsikringer hos Gjensidige.

Les mer
-150 kr

Scandic Hotels

Som medlem får du 150,- i rabatt på weekendpris hos alle Scandic Hotels.

-20%

Choice Hotels

Vi gir deg 20 % rabatt på alle Choice Hotels i Norge, Norden og Baltikum.

-12%

Thon Hotels

Hos Thon Hotels får du 12 % rabatt på weekendpris.

Tilbud

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi gir alle Parat-medlemmer tilbudet "Markedskraft lavpris YS".

-10%

DFDS Seaways

Du får 10 % rabatt på alle reiser med DFDS Seaways. 

-10%

Color Line

Som Parat-medlem kan du reise med Color Line og få 10 % rabatt på alle båtreiser.

-25%

Avis

Vi gir deg 25 % rabatt på bilutleie hos Avis. Avtalen omfatter alt fra personbiler til vare-/lastebiler, og minibusser.

-20%

Esso

Vi gir deg 52 øre rabatt per liter drivstoff og 20 % rabatt på bilvask.

Hva koster det?

Kontingenten for et medlemskap er 1,2 % av brutto lønn og faste tillegg (ikke overtid og variable tillegg), maksimalt 510 kroner per måned. 

 • Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent

Hvert år kan du trekke fra kr 3850,- i skattetrekk.

 

 

Parat hjelper deg med

1parat_mobil_kompetanseheving_1080x1920_150ppi
1parat_mobil_loenn_1080x1920_150ppi
parat_mobil_arbeidsvilkaar_1080x1920_150ppi
1parat_desktop_600x200px_kompetanse_heading
2parat_desktop_600x200px_loenn_heading
2parat_desktop_600x200px_arbvilkaar_heading
Du får tilgang til

Du får tilgang til

 • de beste arbeidsrettsadvokatene som bistår deg i ditt arbeidsforhold
 • rådgivere med solid kompetanse på statlig lov- og avtaleverk som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
 • utdanningsstipend og økonomisk støtte til videreutdanning 
 • markedets beste priser på lån og forsikring
 • privatrettslig rådgivning i saker som forbrukertvister, utforming av testamente, samboeravtale o.l.
Vi jobber for

Vi jobber for

 • et moderne lønnssystem i staten som sikrer deg en lønn som samsvarer med ditt ansvar, utdanning, kompetanse og erfaring
 • at du skal få innflytelse og medvirkning på beslutninger som berører din arbeidshverdag
 • en åpen dialog og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner
 • en velferdsstat som ikke bare er en god arbeidsplass for ansatte, men som leverer tjenester av høy kvalitet og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte

Utdanning, erfaring og kompetanse skal lønne seg

Med Parat i ryggen kan du være sikker på at noen står på for dine rettigheter. Vi jobber for arbeids- og lønnsforholdet til deg som er ansatt i staten.

Vi mener at de beste løsningene for framtidens arbeidsliv, blir til som et resultat av samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Vi jobber for at din utdanning, erfaring og kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.

Våre tillitsvalgte jobber for deg på den enkelte arbeidsplass, og forhandler lønn for deg i lokale lønnsforhandlinger i den enkelte etat. Parats tillitsvalgte er valgt av medlemmene, og representerer deg og dine kollegaer i møte med arbeidsgiver. Parat er til stede der beslutningene som former din arbeidsdag, tas. Vårt profesjonelle sekretariat består av høyt kvalifiserte ansatte med bred fagkompetanse på alle arbeidslivsområder. Vi jobber for deg, og det er dine interesser som styrer vårt arbeid.

Parats medlemmer i staten ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og jobber på alle områder innenfor offentlig forvaltning. Våre medlemmer kjennetegnes av høyere utdanning, bred erfaring og solid kompetanse.

Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker og bransjer. Du kan fortsette som medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje. Våre medlemmer i staten jobber med blant annet økonomi, administrasjon, saksbehandling, veiledning, IKT, kommunikasjon og drift. 

Parat er den største, statlige arbeidstakerorganisasjonen innenfor YS, og sitter ved forhandlingsbordet i de sentrale tarifforhandlingene. Parat og YS er partipolitisk uavhengig.

Parat har 40 000 medlemmer i dag, men vi vil gjerne bli mange flere. Bli en av oss! Bli medlem av Parat! 

Truls Bjørhei
Truls Bjørhei
Forhandler/jurist
«Vårt mål er at statens ansatte skal ha lønn som fortjent, samtidig som fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt for å sikre alle gode velferdstjenester. Som det største forbundet i YS stat har Parat en unik mulighet til å påvirke lønnssystemet i staten.»

Bli medlem

(error)

(error)
(+47)

(error)

(error)

Meld deg inn i dag og vær med i trekningen av et gavekort på 5000 kroner.

Meld deg inn før 31. desember og få:
 • 3 mnd gratis medlemskap

Meld deg inn i dag og få

 • 12 måneder innboforsikring fra Gjensidige til halv pris*

* Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer.