En plass ved bordet

En plass ved bordet

Økende kompetansebehov stiller stadig større krav til deg som er i arbeid. Parats utdanningsstipend er et økonomisk tilskudd til medlemmer som tar ansvar for sin egen utvikling gjennom etter- og videreutdanning.

JA, det passer for meg fordi jeg

  • jobber hel- eller deltid
  • jobber freelance
  • er student

Verdt hver en krone!

Prøv kalkulatoren og se din daglige kostnad

kr

Et medlemskap i Parat koster deg fra:

dagen inkl. skattefradrag
3 måneder
GRATIS
medlemskap

NB! Du sparer raskt inn hele kontingenten eller mer, spesielt hvis du bruker medlemsfordelene på bank og forsikring.

* Prisen er basert på en medlemskontingent på 1,2 % av brutto lønn. For underorganisasjoner i Parat er prisen 1,4 %.

Medlemsfordeler

Forhandling av lønn

Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer dine rettigheter på jobben. Samtidig forhandler vi frem gode lønns- og arbeidsvilkår for deg. I tillegg får du tilbud om en rekke gode medlemsfordeler.

Her er det mye penger å spare!

Juridisk hjelp

Som medlem får du tilgang til Parats advokater, som har spesialkompetanse på lov- og avtaleverk som gjelder for din bransje. De står klare til å hjelpe deg hvis du opplever problemer eller utfordringer på din arbeidsplass. 

Våre advokater kan også hjelpe deg med private saker.

Blant landets beste lånerenter

Som medlem i Parat får du gunstige betingelser på lån og innskudd i Gjensidige bank.

Inntil 20% på forsikring

Som medlem i Parat får du gunstige betingelser hos Gjensidige. Du kan blant annet få opptil 20% rabatt på en rekke forsikringer.

Inntil 20 000,- til utdanning

Som medlem i Parat kan du få inntil 20 000 kroner årlig i utdanningsstipend for godkjente studier på videregående skole, fagskole, høyskole og universitet. Du kan også få inntil 5 000 kroner til annen, kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering. I tillegg til stipend kan du prøve Jobbveiviseren, her kan du kartlegge dine egenskaper og interesser og kanskje finne ut om du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn du trodde.

Gode rabattavtaler

Som medlem i Parat får du tilgang til en rekke rabattavtaler. Det er mye penger å spare hvis du benytter deg aktivt av de godene du får som medlem. Parat er et YS-forbund, og våre medlemmer får derfor tilgang til rabattavtaler som er forhandlet frem av YS.

Oppdatert informasjon

Parat utgir fem medlemsblader, Parat, ParatStat, Tannhelsesekretæren, Farmasiliv og ParatLuftfart. Medlemmene får bladet i postkassen utfra bransje-tilhørighet. Du kan også velge å få bladet elektronisk.

Parat hjelper deg med

1parat_mobil_loenn_1080x1920_150ppi
parat_mobil_arbeidsvilkaar_1080x1920_150ppi
parat_mobil_1080x1920_150
2parat_desktop_600x200px_loenn_heading
2parat_desktop_600x200px_arbvilkaar_heading
parat_desktop_600x200px_afp